Programi rada

Za osnovceMATEMATIKA

„Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme“

Go to KLASIĆ

KLASIĆ

Niži razredi – Dva puta po sat nedeljno grupna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim znanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to KLASIK

KLASIK

Viši razredi – – Dva puta dvočas nedeljno grupna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim zanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to KLASIĆ/KLASIK SINGL

KLASIĆ/KLASIK SINGL

Dva puta dvočas nedeljno individualna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim zanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to SOS

SOS

Program obuhvata samo određenu oblast, grupna nastava. Časovi se održavaju po potrebi. Ubrzan je i usmeren isključivo na kratkoročni rezultat. Ovi efekti se mogu postići sa minimumom od 8 časova, odnosno 4 dvočasa. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to SOS SINGL

SOS SINGL

Program obuhvata samo određenu oblast, individualna nastava. Časovi se održavaju po potrebi. Ubrzan je i usmeren isključivo na kratkoročni rezultat. Ovi efekti se mogu postići sa minimumom od 8 časova, odnosno 4 dvočasa. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to KEFALO

KEFALO

Program obuhvata dodatno gradivo, grupna nastava. Časovi se održavaju tokom cele školske godine jednom nedeljno dvočas. Program je namenjen naprednoj deci Klasik/Klasić programa. Cilj proširenje znanja, usmeravanje, pripreme za takmičenja. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to SPECIAL

SPECIAL

Program obuhvata pripremu osnovaca za popravni ispit. Kurs u trajanju od 45 dana. Časovi se održavaju tri puta nedeljno dvočas. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to LETO i MATIŠ

LETO i MATIŠ

Obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda i pripremu za gradivo planirano u narednom prijodu. Kursevi u trajanju od mesec dana. Dva puta nedeljno dvočas. Cilj utvrditi pređeno gradivo radi lakšeg i kontinuiranog shvatanja narednih oblasti i nadogradnju matematike. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

Go to ZAVRŠNI ISPIT

ZAVRŠNI ISPIT

Program obuhvata pripremu osnovaca za prijemni ispit za sprednju školu. Kurs u trajanju od dvadeset časova, razpoređeni u blok nastavi vikendom. Nastavni resursi: interaktivne mape uma.

Rana matematika

Go to Maths4Kids

Maths4Kids

Maths4Kids izvodi se jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta, tokom cele školske godine. U prijatnom okruženju i savremeno opremljenim učionicama koje poseduju interaktivnu „pametnu“ tablu. Program je osmišljem za rad sa malim grupama uz personalizovani pristup. Gupe se formiraju shodno starosti deteta i dostignutim rezultatima. Koncept učenja sprovodi se kroz igru sa didaktičkim nastavnim resursima i interaktivnim animacijama i igrama. Interaktivnost omogućavaju da deca odmah dobiju povratnu informaciju da li su nešto ispravno uradila ili ne, jer deca bolje pamte kada dobiju refleksne povratne informacije.

FIZIKA

PHYSICS4KIDS

Namenjeno učenicima od I do V razreda osnovne škole. Cilj razvijanje psihomotornih sposobnosti dece uzrasta od prvog do petog razreda osnovne škole. Usvajanje osnovnih znanja i veština vezanih za prirodne nauke. Učenje odabranih poglavlja redovne nastave kroz eksperimente. Razvijanje kreativnih sposobnosti dece. Upoznavanje prirodnih pojava i osnovnih prirodnih zakona. Sticanje osnovne naučne pismenosti, osposobljavanje za uočavanje i raspoznavanje fizičkih pojava u svakodnevnom životu i za aktivno sticanje znanja o fizičkim i hemijskim pojavama kroz istraživanje, usmeravanje prema primeni zakona prirodnih nauka u svakodnevnom životu i radu. Jednom nedeljno jedan sat. Takođe, na ovim časovima polaznici će se osposobiti za javno predstavljanje naučenih znanja, što će nakon završenog kursa i pokazati kroz mini festival na kome će svojim roditeljima i drugarima prezentovati naučeno. Nakon uspešno završenog kursa, održanog festivala polaznici će dobiti diplomu o završenoj obuci za Mladog demonstratora Gaussić.

F1

Namenjen učenicima VI-VIII razreda osnovne škole. Celokupan plan nastave je podeljen u nekoliko oblasti, tako da prati plan i program nastave koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dva sata nedeljno tokom cele školske godine. Cilj razvijanje psihomotornih sposobnosti dece uzrasta šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole. Usvajanje osnovnih znanja i veština vezanih za fiziku. Razvijanje kreativnih sposobnosti dece. Upoznavanje prirodnih pojava i osnovnih prirodnih zakona. Sticanje osnovne naučne pismenosti, osposobljavanje za uočavanje i raspoznavanje fizičkih pojava u svakodnevnom životu i za aktivno sticanje znanja o fizičkim pojavama kroz istraživanje.

Kontaktirajte nas