04. 09. 2019.

HEMIJA

Namenjen učenicima VII i VIII razreda  osnovne škole. Celokupan plan nastave je podeljen u nekoliko oblasti, tako da prati plan i program nastave koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Hemija 7
Osnovni hemijski pojmovi
Struktura supstance
Homogene smeše -rastvori
Izračunavanja u hemiji

 

 

 

Hemija 8. razred:
Nemetali, oksidi nemetala i kiseline
Metali, oksidi metala i baze
Soli
Elektrolitička disocijacija i pH vrednost
Uvod u organsku hemiju
Ugljovodonici
Organska kiseonična jedinjenja
Biološki važna organska jedinjenja
Hemija životne sredine

 

Fond časova je dva sata nedeljno tokom cele školske godine, u skladu sa kalendarom rada osnovnih škola.