05. 08. 2017.

MATEMATIKA

RANA MATEMATIKA

Svaki roditelj će zapamtiti osećaj prvog dana škole svog deteta: emocija i neizvesnost, ponos i anksioznost, razmišljanja o brzom prolasku vremena i neumoljivih kružnih sumnji.

Da li su stvarno dovoljno stari? Da li su spremni?

Da li je rano obrazovanje gubljenje vremena? Da li decu treba ohrabriti da ostanu kod kuće dok im ne bude sedam?

Ukratko, NE.

Istraživanja sugerišu da okolina u kojoj se učenje odvija i način na koji se ono isporučuje, čine sve razlike.

U ranom obrazovanju, učenje koje je manje formalno struktuirano i kroz igru, čini da je efikasnije od učenja koje se odvija u školama.

U proteklih nekoliko decenija mnogo pažnje u istraživanja fokusirano je na rano učenje čitanja. Naučnici poslednjih godina pokušavaju više da saznaju o ranom učenju matematike. Ono što su do sada saznali je intrigantno. Istraživanja otkrivaju da su mala deca po prirodi zainteresovana za matematiku.  Imaju dobre dokaze da matematika postaje stvarna mlađoj deci koja je koriste.

Takođe, bolje razumeju kako rano istraživanje matematike deci uzrasta od 4 do 7 godina pomaže da osmisle svoj svet i koje vrste instrukcija i prakse su potrebne kako bi im se pomoglo u izgradnji novih veština i produbljivanja znanja.

Rana matematika je više kao sklapanje slagalice, dok deca savladavaju koncepte matematike uspevaju da saberu celu sliku.

Iako u formalnom obrazovanju ne postoji dogovoreni kontinuirani program učenja rane matematike, svetska istraživanja su identifikovala oblasti učenja matematike sa specifičnim „tačkama rasta“ koje mlađa deca postižu jer postaju kvalifikovani matematički učenici.
 

Ciljevi RANE MATEMATIKA:

– Razvoj pozitivnih emocije prema matematici  

– Razvoj veština

  • Pažnje
  • Percepcije
  • Koncentracije
  • Vizuelizacije

– Razvoj sposobnosti

  • Kreativnosti
  • Sistematičnosti
  • Logike

– Razvoj kapaciteta mozga u ranoj mladosti

– Čvrsti temelji matematike

  • Komunikacija matematičkim jezikom – jezikom kojim govore sve prirodne nauke
  • Matematičarenje sa ljubavlju

 

OSNOVCI

 

KLASIĆ

Niži razredi – Dva puta po sat nedeljno grupna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim znanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

  

 KLASIK

 

Viši razredi – Dva puta dvočas nedeljno grupna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim zanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

  

 

KLASIĆ/KLASIK SINGL

 

Dva puta dvočas nedeljno individualna nastava. Program prati gradivo škole. Časovi obuhvataju celu školsku godinu. Cilj: Funkcionalno razumevanje oblasti sa praktičnim zanjem, iz čega će se izroditi kratkoročni ali i dugoročni odgovarajući rezultati. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

 

SOS

 

Program obuhvata samo određenu oblast, grupna nastava. Časovi se održavaju po potrebi. Ubrzan je i usmeren isključivo na kratkoročni rezultat. Ovi efekti se mogu postići sa minimumom od 8 časova, odnosno 4 dvočasa. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

 

SOS SINGL

Program obuhvata samo određenu oblast, individualna nastava. Časovi se održavaju po potrebi. Ubrzan je i usmeren isključivo na kratkoročni rezultat. Ovi efekti se mogu postići sa minimumom od 8 časova, odnosno 4 dvočasa. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

 

KEFALO

 

Program obuhvata dodatno gradivo, grupna nastava. Časovi se održavaju tokom cele školske godine jednom nedeljno dvočas. Program je namenjen naprednoj deci Klasik/Klasić programa. Cilj proširenje znanja, usmeravanje, pripreme za takmičenja. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

 

SPECIAL

 

Program obuhvata pripremu osnovaca za popravni ispit. Kurs u trajanju od 45 dana. Časovi se održavaju tri puta nedeljno dvočas. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.

 

 

LETO i MATIŠ

 

Obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda i pripremu za gradivo planirano u narednom prijodu. Kursevi u trajanju od mesec dana. Dva puta nedeljno dvočas. Cilj utvrditi pređeno gradivo radi lakšeg i kontinuiranog shvatanja narednih oblasti i nadogradnju matematike. Nastavni resursi: knjige, radni listovi i zbirke zadataka propisane od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dodatni štampani materijali kao i resursi u elektronskom obliku i interaktivni resursi.