11. 02. 2018.

O FIZICI

Fizika je prirodna nauka koja proučava materiju (njenu građu, njena svojstva, njeno kretanje), kao i zakonitosti po kojima se zbivaju pojave u prirodi. Dugo se zvala prirodna filozofija. Ime je dobila po grčkoj reči phýsis, što znači “priroda”. Spada u osnovne prirodne nauke koje proučavaju fundamentalna ili suštinska svojstva prirodnih tela i pojava. Fizika proučava sve aspekte prirode, uključujući i ponašanje objekata pod dejstvom sila, kao i prirodu i poreklo gravitacionog, elektromagnetnog i nuklearnog energetskog polja. Zadatak fizike je da formuliše sveobuhvatne principe koji povezuju i objašnjavaju sve raspoznatljive fenomene. Fizika se bavi širokim spektrom fenomena, od subatomskih čestica do galaksija, od predviđanja budućnosti svemira, do otkrivanja načina nastanka sveta koji nas okružuje. Zbog svoje sveobuhvatnosti fizika se smatra fundamentalnom naukom.

Fizičke teorije se najčešće izražavaju kao matematičke relacije. Najutemeljenije pojave se nazivaju fizičkim zakonima i oni su, kao i sve druge naučne teorije, podložni promenama. Pri tome, novi fizički zakoni obično ne isključuju stare, nego samo ograničavaju domen njihovog važenja. Fizika je usko povezana sa drugim prirodnim naukama, posebno hemijom, koja se u mnogome bazira na fizici, pogotovo na kvantnoj mehanici, termodinamici i elektromagnetizmu.

 

Ako želiš znati šta znači godina, pitaj đaka koji je ponavljao razred zbog jednog predmeta, za značenje jednog meseca pitaj majku čija je beba došla na svet mesec dana ranije, za značenje jednog dana pitaj izdavača novina, za značenje jednog sata pitaj zaljubljene koji jedva čekaju da se vide, za značenje jednog minuta pitaj nekoga kome je pobegao voz ili autobus, za značenje jedne sekunde pitaj onoga ko je izbegao saobraćajnu nesreću, za značenje jedne stotinke pitaj onoga kome je za toliko izmakla zlatna medalja na olimpijskim igrama. Vreme ne čeka nikog, ono nezaustavljivo teče, zato iskoristi svaki trenutak koji imaš.

O fizici su rekli:

Za rešenje problema, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.

Albert Ajnštajn

Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali mislim da za ovo drugo nisam siguran.

Albert Ajnstajn

Meri ono što je merljivo, a učini merljivim ono što nije merljivo.
Galileo Galilej

Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada.

Tomas Edison

Današnja nauka koja počinje proučavati nefizičke pojave, će učiniti više napretka u jednoj deceniji nego u svim prethodnim vekovima njenoga postojanja.

Nikola Tesla

Celi život kroz, nove prizore prirode učinio mi je da se radujem kao dete.

Marija Kiri