10. 01. 2017.

O MATEMATICI

Matematika (grčka reč „Μαθηματική“ što znači znanje, učenje) је formalna i egzaktna nauka koja je nastala izučavanjem figura i računanjem brojevima.

Matematika se razvila iz potrebe trgovine, premera zemljišta i astronomskih događaja. Ove tri početne primene matematike se mogu dovesti u vezu sa grubom podelom matematike.

Iako ne postoji opšte prihvaćena definicija matematike, pod matematikom se u širem smislu podrazumeva da je ona nauka o:

  • Količini (aritmetika)
  • Strukturi (algebra)
  • Prostoru (geometrija)
  • Promeni (analiza)

 

Kako su matematiku doživeli neki od najvećih umova čovečanstva

 

Carl Friedrich Gauss (1777.-1855.)

„Matematika je kraljica znanja, a teorija brojeva je kraljica matematike.“

(iz Gaussovog pisma Lobačevskom)

„Konačno, prekjuče sam uspeo, ne zbog mojih velikih napora, nego zbog milosti Gospoda. Kao iznenadni bljesak munje, zagonetka je rešena. Nisam u stanju da kažem šta je bila nit koja je povezala ono što sam od ranije znao sa onim što je učinilo moj uspeh mogućim.“

„Znate da pišem sporo. To je uglavnom zato jer nisam zadovoljan sve dok ne kažem što je moguće više sa što je moguće manje reči, a pisati sažeto oduzima mnogo više vremena nego pisati opširno.“

 

Galieo Galilei (1564.-1642)

„Priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno otvorena pred našim očima, ali je čovek ne može razumeti ukoliko prethodno ne nauči jezik i slova kojim je napisana, a ona je napisana jezikom matematike.“

 

Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1793.-1856)

„Matematika, to je jezik kojim govore sve prirodne nauke.“

„Ne postoji nijedna matematička oblast, ma kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.“

 

Norbert. Winer (1894.-1964.)

„Matematika je nauka mladih. Drugačije ne može ni biti. Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma, da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.“

 

Leonardo Da Vinci (1452.-1519.)

„Nema istine u onim naukama u kojima se matematika ne primenjuje.“

 

Albert Einstein (1879.-1955.)

„Čista matematika je, na svoj način, poezija ideja logike“.

„Šteta što nisam bolje znao matematiku.“

 

Ernst Max (1891.-1976)

„Snaga matematičara leži u njihovom izbegavanju nepotrebnih misli.“

 

Paul R. Halmos (1916.-     )

„Nemoj samo čitati, bori se! Postavljaj svoja vlastita pitanja, vlastite odgovore, otkrivaj svoje vlastite dokaze. Da li je pretpostavka nužna? Da li je obrt istinit? Šta se događa u specijalnom slučaju? Šta je sa degenerisanim slučajevima? Gde dokaz koristi pretpostavke?“

 

Lav Tolstoj (1828.-1910.)

„Jedan matematičar je rekao da zadovoljstvo ne leži u otkrivanju istine, već u njenom traženju.“

„Čovek je kao razlomak, čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.“

 

Platon (427 p.n.e.-347.p.n.e.)

„Najviši oblik misli je u matematici.“

 

Jacques Hadamard (1865.-1963.)

„Najkraći put između dve istine u realnom svetu vodi preko kompleksnog područja.“

 

Leonardo Euler (1707.-1783.)

„Od davnina do danas matematičari su uzalud pokušavali da nađu neki red u nizu prostih brojeva, i imamo razloga da verujemo da je to tajna u koju ljudski um nikada neće prodreti.“

„Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje.“

 

Leopold Kronecker (1823.-1891.)

„Cele brojeve stvorio je Bog, a sve ostalo je delo čoveka.“

 

David Hilbert (1862.-1943.)

„Beskonačno mnogo! Ni jedno drugo pitanje nije nikada toliko duboko dirnulo duh  čoveka.“

 

Eric Temple Bell (1883.-1960.)

„ OČIGLEDNO je najopasnija reč u matematici.“

 

Paul Dirac (1902.-1984.)

„Zakoni u fizici moraju imati metematičku lepotu.“

„Matematička znalost je po mom mišljenju nedeljiva celina, organizam čija je vitalnost uslovljena povezanošću njenih delova.“

 

Augustus DeMorgan (1806.-1871.)

„Pokretač matematike nije zaključivanje, nego mašta.“

 

Werner Heisenberg (1901.-1976.)

„Ekspert je onaj koji poznaje nejgore greške u svom područiju, i kako ih zaobići.“

 

Jules Henry Poincare (1854.-1912.)

„Matematičari ne proučavaju objekte, već samo relacije među objektima.“

 

Ladimir Devide (1925.-2010.)

„Matematika ne leži zakopana u dubini kontinenta egzaknih nauka, ona je na njegovim obalama, uz okean umetnosti.“

„Prava matematika je uvek bila i lepa, a prava umetnost je uvek bila i istinita.“

 

Hermann Weyl (1885.-1955.)

„Pored jezika i muzike, matematika je jedna od glavnih manifestacija slobodne stvaralačke snage ljudskog uma, kao i univerzalno sredstvo za razumevanje sveta uz pomoć teoretskih konstrukcija.“

 

James Sylvester (1814.-1897.)

„Ne bi li se muzika mogla opisati kao matematička osećanja, a matematika kao muzika uma?“

 

Sofija Kovalevskaya (1851.-1891.)

„Nemoguće je biti matematičar, a da nisi u duši i pesnik.“

 

Karl Weiertrass (1851.-1891.)

„Matematičar koji nije pomalo i pesnik nikada neće biti potpuni matematičar.“

 

Arthur Cayley (1821.-1895.)

„Kao i za sve drugo tako i za matematičku teoriju: lepota se može osetiti, ali se ne može objasniti.“

 

Godfrey Horold Hardy (1877.-1947.)

„Lepota je prvi cilj, nema u svetu stalnog mesta ružnoj matematici.“

 

Vilim Feller (1906.-1970)

„Današnja štampa iznosi primere javnog mnjenja, a magija statistike obuhvata sve faze života do te mere da čak i mlade devojke statistički analiziraju svoje šanse za udaju.“

„Još juče su praktične stvari današnjice smatrane kao  nepraktične, a teorije koje će biti praktične sutra redovno će biti označene kao bezvredne, za praktičnog čoveka današnjice.“

„Istaknuta osobenost matematike je da se zanima jedino relacijama među nedefinisanim pojmovima.

U svakoj naučnoj disciplini potrebno je analizirati tri aspekta teorije

  1. Formalno logički sadržaj
  2. Intuitivnu pozadimu
  3. Primene“