14. 12. 2016.

O školi

Gauss Academy – Škola NAUKE je nastala kao prirodna potreba mladih naraštaja.

Koncept učenja prilagođen je novim generacijama, budući da čista memorizacija nepovoljno utiče na duh učenja i kreativno razmišljanje.

U Gauss Academy nastava se odvija u prijatnom okruženju i moderno opremljenim učionicama sa interaktivnim „pametnim“ tablama.

Naime, informacione tehnologije omogućile su da deci približimo nauku na njima interesantan i zanimljiv način. Pored tradicionalnih štampanih resursa, eksperimenata i ogleda, nastava se obavlja kroz interaktivne, zabavne i praktične animacije i video zapise, interaktivne testove i igre.

Ova interaktivnost omogućava deci brže i bolje pamćenje jer dobijaju refleksne povratne informacije da li su nešto dobro uradila ili ne.

Eksperimenti i ogledi koji se izvode na časovima, omogućavaju da učenici povezuju teorisko znanje sa praktičnim i stvarnim zadacima. Učenici vizualizuju teoriju, što će imati za posledicu jasniju, bržu, komplentiju i dugoročniju memorizaciju informacija, jer formiraju slike na funkcionalan i logičan način, gde njihovo znanje postaje praktično.

Takođe, veliki akcenat stavljamo na stvaranje pozitivne emocije kod polaznika prema nauci, jer bez emocija nema progresa.

Matematika nije samo intelektualni korak već i veoma društveni poduhvat. Učenje zahteva namerni i radosni napor i puno angažovanje sa fizičkim svetom.

Fizika opisuje različite fenomene koji se dešavaju u prirodi putem prostijih fenomena

Inteligencija je atribut, a ne vrlina. Ljubaznost i radoznalost su vrline.

Naša MISIJA je da kroz personalizovani pristup i funkcionalno učenje, stvorimo praktično znanje svakom polazniku. Ovakav pristup manifestovaće primarno bolje ocene, i što je još bitnije sekundarne efekte i to kreativnost, sistematičnost i logiku.

Naša VIZIJA je da uvek znamo šta, kako i zašto radimo. U životu nije presudno šta smo zapamtili, jer su memorisane informacije privremene ukoliko se ne koriste. Bitno je šta znamo, odnosno šta sa svojim znanjem možemo napraviti. Vrednost se stvara samo kada naš um i rad nešto proizvedu, sve drugo su troškovi.

NAUKA je igra za ceo život. Mi ćemo se igrati, a ti?

škola matematike

BENEFITI:

  • Funkcionalno učenje
  • Praktično znanje
  • Top ocene