15. 10. 2018.

ZAVRŠNI ISPIT – mala matura

Završni ispit koji polažeš u junu mesecu je Tvoj prvi veliki ispit. Na završnom ispitu se polažu tri testa: matematika, srpski jezik i kombinovani test (fizika, hemija, biologija, geografija, istorija). Važno je da se dobro pripremiš i savladaš gradivo koje će biti na ovom ispitu.

Naš tim čine nastavnici sa višegodišnjim iskustvom.Oni su obučeni da primenjuju savremene metode aktivne nastave/učenja u skladu sa potrebama modernog doba.Na taj način učenicima pomažu razvijanje kompetencija mladih 21.veka. Naši nastavnici su autori mnogobrojnih seminara, udžbenika i zbirki zadataka za osnovnu i srednju školu. Neki od njih su autori i/ili koautori zbirke za malu maturu za učenike osnovne škole. Učionica naših nastavnika je otvorena za sve one koji žele da uče, napreduju i stiču dodatno znanje i veštine. Njihov osnovni moto je: Znanje nas čini velikim !Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet“.Nelson Mendela

Pripremna nastava se odvija subotom i/ili nedeljom prema unapred  utvrđenom važećem planu i programu. U cilju efikasnijeg rada polaznici su podeljeni u više grupa. Maksimalan broj polaznika je 8 do 10. Broj mesta je ograničen, pa je važno da se svoje mesto obezbediš na vreme. Nastava je  multimedijalnog karaktera i koristi sve prednosti visoke tehnologije za usvajanje znanja, a odvija se u prijatnom ambijentu. 

Fond Časova:

  • Matematika 60 časova
  • Srpski jezik 60 časova
  • Kombinovani test 80 časova

Pripremna nastava za prvu grupu 2020/21. godine počinje u oktobru 2020.godine.

Nastava se odvija na dve lokacije. Polaznici mogu odabrati lokaciju koja im više odgovara :

Lokacija 1: Lekino Brdo – Petrovaradinska 8

Lokacija 2: Labudovo Brdo – XI krajiške divizije 56